Kerst, Pasen en Pinksteren is een site met info over de belangrijkste feestdagen die worden gevierd.

Kerst, Pasen en Pinksteren.

Ook vindt u naast kerst, pasen en pinksteren hier info over de minder bekende feestdagen zoals bijvoorbeeld Advent, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Hemelvaart.

Deze site wil je meenemen naar de verhalen en de betekenis van Advent, Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, EmmaŁs, Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Dit zijn de belangrijkste christelijke feestdagen die in Nederland worden gevierd. Ik hoop dat deze website er toe mag bijdragen dat deze Feestdagen nog heel lang zullen worden gevierd of deftig genoemd in ere worden gehouden. Ook hoop ik dat deze site mag helpen om de oorsprong en de betekenis van deze vrije dagen te verspreiden. Internet is hierbij een prachtig hulpmiddel waar zeker van gebruik moet worden gemaakt.

Verder is het ook belangrijk om te weten wat de oorsprong van de christelijke feestdagen is om het christelijk geloof te kunnen begrijpen. Ik hoop dat je jezelf de rust gunt om deze info op je in te laten werken en ook weer eens terugkomt op een feestdag ! Vaak lopen de bezoekersaantallen dan snel op.

On line info over vrije dagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren vindt u hier. Verder komen ook Advent, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en het Scheppingsverhaal aan de orde. Op eerste en tweede kerstdag wordt in Nederland, Belgie en Zuid Afrika het kerstfeest gevierd. We staan dan stil bij de geboorte van de Heere Jezus in een stal in Bethlehem. De vader en moeder van Jezus zijn Jozef en Maria. Zij moesten een reis maken van Nazareth naar Bethlehem omdat keizer Augustus het aantal inwoners in zijn rijk wilde weten. Een ieder moest zich daarom laten registreren in zijn of haar geboorteplaats. Tijdens deze reis is Jezus geboren.

kerst pasen pinksteren


Op eerste en tweede Paasdag vieren we in Nederland het Paasfeest. We staan dan stil bij de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Door Zijn overwinning van de dood is er veel veranderd. Veel Nederlanders gaan met het Paasfeest naar de kerk. Jij toch ook !?

Op eerste en tweede Pinksterdag of de pinksterdagen is het weekend van pinksteren. Dan denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest, en de Doop van veel mensen op 1 dag . Het doopvont in de kerk doet ons hier aan denken. Viert u elk jaar uw doop verjaardag ??

We lezen in de bijbel nog veel meer mooie verhalen zoals bijvoorbeeld in Genesis, Handelingen, Matheus of Johannes.

Een ander bekend verhaal uit de bijbel gaat over de Visvangst.

Voor meer informatie tel. 0857851644Hulp Vissers Bergrede Einde English Links Vakantie huis huren

email kerst pasen pinksteren

sitemap


eXTReMe Tracker