zonsopgang

13Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen.

14Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.

15Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drong er bij ons sterk op aan.De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Kerst, Pasen en Pinksteren is een site met info over de feestdagen. Maar ook over Advent, Kerst, Goede vrijdag, Pasen, hemelvaartsdag en Pinksteren.

eXTReMe Tracker