alpha omega

 

12 Ik schrijf u, kinderen, omdat de zonden u om zijns naams wil vergeven zijn.

13 Ik schrijf u, vaders, omdat gij hem die van den beginne bestaat kent. Ik schrijf u, jongelingen, omdat gij den Boze overwonnen hebt. Ik schreef u, kinderen, omdat gij den Vader kent.

14 Ik schreef u, vaders, omdat gij hem die van den beginne bestaat hebt leren kennen. Ik schreef u, jongelingen, omdat gij sterk zijt en Gods woord in u blijft en gij den Boze overwonnen hebt.

15 Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, zo is de liefde voor den Vader niet in hem.

16 Want alwat in de wereld is, de begeerlijkheid des vlezes, de begeerlijkheid der ogen en de grootschheid des levens, is niet afkomstig van den Vader, maar van de wereld.

17 En de wereld gaat met wat begeerlijk in haar is voorbij; maar wie den wil Gods doet blijft tot in eeuwigheid.

achtergrond

KERST pasen PINKSTEREN

eXTReMe Tracker