Kerst, Pasen en Pinksteren

Kerst, Pasen en Pinksteren is een site met info over deze feestdagen.
Maar ook over advent, goede vrijdag, hemelvaart en hemelvaartsdag.

Info over Kerst, Pasen en Pinksteren

Kerst, Pasen en Pinksteren zijn drie belangrijke christelijke feestdagen die elk een ander aspect van het geloof vieren. Hier geven we een korte uitleg over de betekenis en de achtergrond van deze feestdagen.

Kerst

Kerst is het feest van de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God die naar de wereld kwam om de mensen te verlossen van hun zonden. Kerst wordt gevierd op 25 december, maar de voorbereiding begint al vier weken eerder met de adventsperiode. Advent betekent komst en verwijst naar de verwachting van de komst van Jezus. Tijdens advent worden er kaarsen aangestoken, liederen gezongen en verhalen verteld over de aankondiging en de geboorte van Jezus.

Op kerstavond of kerstnacht gaan veel christenen naar een speciale kerkdienst waar het kerstverhaal wordt gelezen uit de Bijbel. Ook worden er vaak kerstliederen gezongen en wordt er een kerstspel opgevoerd door kinderen of volwassenen. Op eerste en tweede kerstdag vieren christenen thuis of met familie en vrienden het feest van het licht, de vrede en de vreugde die Jezus brengt.

Pasen

Pasen is het feest van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De datum kan dus elk jaar verschillen tussen 22 maart en 25 april. De voorbereiding op Pasen begint met Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd of vastentijd. Dit is een periode van bezinning, inkeer en soberheid waarin christenen zich voorbereiden op het lijden, sterven en verrijzen van Jezus.

De week voor Pasen wordt ook wel Goede Week of Stille Week genoemd. In deze week worden verschillende momenten uit het laatste leven van Jezus herdacht, zoals zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, zijn laatste avondmaal met zijn leerlingen op Witte Donderdag, zijn kruisiging op Goede Vrijdag en zijn graflegging op Stille Zaterdag.

Op paaszondag of eerste paasdag vieren christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat hij leeft. Dit is het centrale geloofsgeheim van het christendom: dat God machtiger is dan de dood en dat hij nieuw leven geeft aan wie in hem gelooft. Op tweede paasdag wordt dit feest nog eens extra gevierd met familie of vrienden.

Pinksteren

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest, die neerdaalde over de apostelen (de leerlingen) van Jezus na zijn hemelvaart. Pinksteren wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen (vandaar ook pentekostè) en tien dagen na Hemelvaart (waarop christenen vieren dat Jezus naar zijn Vader in de hemel ging). Pinksteren markeert ook het ontstaan van de christelijke kerk als een gemeenschap die getuigt van Jezus Christus onder leiding van Gods Geest.

Op pinksterzondag of eerste pinksterdag lezen christenen uit Handelingen 2 hoe de apostelen vervuld werden met Gods Geest toen zij samen waren in Jeruzalem. Zij begonnen te spreken in verschillende talen zodat iedere aanwezige hen kon verstaan. Ook kregen zij moed om te getuigen over wat zij hadden meegemaakt met Jezus. Zo werden er die dag drieduizend mensen gedoopt die zich bij hen aanslot

Ik hoop dat deze website er toe mag bijdragen dat deze feestdagen nog heel lang zullen worden gevierd. Ook hoop ik dat deze site mag bijdragen om de oorsprong en betekenis van deze vrije dagen te verspreiden. Internet is hierbij een prachtig hulpmiddel.

Verder is het ook belangrijk om te weten wat de oorsprong van de christelijke feestdagen is om het christelijk geloof te kunnen begrijpen. Ik hoop dat je snel weer terugkomt !