Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

wereldbol

25 Te dier tijd antwoordde Jezus, en zeide: Ik dank U, Vader! Heer van de hemel en de aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze de kinderen geopenbaard:

26 Ja, Vader! Aldus is het Uw welbehagen geweest.

27 Alle dingen zijn Mij door de Vader bekend gemaakt; en niemand kent de Zoon, dan de Vader; en niemand kent de Vader dan de Zoon, en wien het de Zoon wil openbaren.

28 Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij; want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Matheus 11:25-30 Over rust en Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

 

Kerst

Terug naar het begin

eXTReMe Tracker