kaart nederland

Het scheppingsverhaal uit de bijbel

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

3 God zei: Er moet licht komen, en er was licht.

4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;

5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

6 God zei: Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassas van elkaar scheidt.

7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.

8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

vissen

9 God zei: Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het.

10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.

11 God zei: Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het.

12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.

13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

14 God zei: Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,

15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het.

16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.

17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,

18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was.

19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Kerst

eXTReMe Tracker